GeneralforsamlingNyheder

Referat af generalforsamling 2019

Maj 2019

 

Generalforsamlingen tirsdag den 30. april 2019, kl. 18.30 på lærerværelset

Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej 4 (Søndermarkskolen), 8700 Horsens.

Bemærk: Datoen for generalforsamlingen blev annonceret i følgeskrivelsen

til Foreningsmeddelelsen for marts 2019og derefter på foreningens hjemmeside

www.akwamu.dk.

 

1. Valg af dirigent
Torben Stampe (Bestyrelsesmedlem) valgt og konstaterede, at generalforsamlingen efter vedtægterne er lovlig indvarslet.

2.Valg af referent
Bestyrelsens forslag: Karl Peter Samuelsen Holm (Bestyrelsesmedlem)
Karl Peter Samuelsen Holm valgt.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved Formanden Mogens Falk
Mogens Falk henviste til hjemmesiden, hvor man kan se og læse om foreningens aktivitet. Foreningen har blandt andet indkøbt undervisningsmateriale til skolen. De blinde og de døve sponserbørn nærmer sig en afslutning på deres uddannelse. De vil være færdige indenfor de næste par års tid og håber derefter at kunne etablere sig med egen virksomhed evt. med støtte fra foreningen.

4. Forelæggelse af regnskabet
Kasserer Karl Peter Samuelsen Holm fremlagde det reviderede regnskab, der efterfølgende blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Indkøb af IT-udstyr til kommunikationscenter i Akwamu – se foreningsmeddelelsen for marts.
En vision om at der arbejdes på at indsamle penge til at støtte et projekt, der er foreslået af foreningens kontaktperson i Akwamufie, hvor der indkøbes computere samt ydes støtte til en underviser, der kan oparbejde de unges IT kompetencer. Generalforsamlingen støtter op om denne vision, og bestyrelsen vil arbejde videre med dette. Det er vigtigt for foreningen/generalforsamlingen, at der er en medfinansiering fra Akwamus side til dette. Begrundelsen er, at det erfaringsmæssigt fra tidligere projekter engagerer og motiverer de lokale mennesker, så de tager ansvar gennem et medejerskab.

6. Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår følgende uændrede kontingenter. Det godkendes, og kontingenterne er:
Enkeltmedlem: kr. 200
Familiemedlemskab kr. 300
Skoler/virksomheder kr. 300
Ungdomsmedlemskab kr. 100

7. Valg af bestyrelse
Medlemmer af bestyrelsen:
Mogens Falk Jørgensen – på valg/modtager genvalg - genvælges
Edmund Eugene (Valgt i 2018 for 2 år)
Torben Stampe Frandsen – på valg/modtager genvalg - genvælges
Karl Peter Samuelsen Holm. (Valgt i 2018 for 2 år)
Tove Storsveen, Norge, korresponderende medlem – ikke på valg
Marie Falk. (Valgt i 2018 for 2 år)

8. Valg af suppleant
Ingen

9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af Grethe Nymark. Hun genvælges.

10. Eventuelt
Karl Peter viste videoer fra besøg i april:

Mogens Falk