Arbejdet i Danmark

DET GØR VI I DANMARK

Skoler i Akwamu

Vores midler går til udviklingen fortrinsvis på skoler i Akwamu, til unges uddannelse og til udviklingen af lokalsamfundet. Godt 90 % af vort budget sendes til projekter og opgaver i Akwamu.

This slideshow requires JavaScript.

Foreningens økonomiske fundament er medlemmernes kontingent, frivillige arbejde og deres øvrige bidrag. Desuden søger vi tilskud fra fonde og om sponsorater til elever med særlige problemer, fx døve og blinde elever.

Vi har sendt i alt 6 containere til Akwamu med møbler og inventar til godt 20 skoler i området.

Vi betaler ikke løn for arbejdet i Danmark, og de aktive afholder selv langt de fleste udgifter.

INFORMATIONSARBEJDE TIL SKOLER OG FORENINGER

Vi tilbyder information til skoler og foreninger i Danmark om Ghana og specielt om Akwamu.

Fra august 2012 til udgange af 2013 gennemførte vi projektet En ny fremtid for Akwamu.
Vi fik økonomisk støtte til projektet fra CISU (Projektrådgivningen), der henter sine midler hos DANIDA. Vi er indstillet på at fortsætte dette projekt med danske eller udenlandske midler afhængig af, hvor der kan skaffes bevillinger.

FOR MEDLEMMER

Som medlem kan du få vejledning, hvis du ønsker at besøge Akwamu eller blot sætte dig ind i emner med tilknytning til Akwamu og Ghana. Medlemmer har allerede besøgt Akwamu og opholdt sig der.