Akwamuerne

AKWAMUERNE OG DANMARK-NORGE

Akwamuerne og Danmark-Norge har en fælles fortid på Guldkysten.
Fra 1661 til 1850 havde vi forter og handelsstationer langs kysten med navne som Christiansborg, Fredensborg og Prindsensteen.
FORTET CHRISTANSBORG I GHANA

Fortet Christiansborg var dengang det danske hovedfort. Her kom bl.a. akwamuerne og handlede med slaver.

Selv om Ghana i dag har et demokratisk styre, har Akwamuerne og andre stammer stadig traditionelle ledere med mange funktioner i lokalsamfundet.

LANG HISTORIE
Odeneho-Kwafo-Akoto-III-Akwamumanhene-and-the-Queen-of-Denmark
Odeneho-Kwafo-Akoto-III-Akwamumanhene-and-the-Queen-of-Denmark

Akwamuerne kender navne på deres konger helt tilbage til år 1505. I dag hedder han Odeneho Kwafo Akoto III, og han er en vigtig person i vores samarbejde om udviklingen i Akwamu.(Billedet her over)

AKWAMU-HØVDING EROBRER CHRISTIANSBORG I GHANA

I 1693 erobrede Assemoni, en akwamuhøvding, Christiansborg og sad her som guvernør et år. Da han blev købt væk, tog han nøglerne til fortet med. De hører nu med til klenodierne i Akwamufie. (Billedet her over)

Akwamuerne har også andre minder fra tiden med danskerne.