Arbejdet i Akwamu

PROJEKT MED FRIENDS OF AKWAMU 2013

Fra august 2012 til udgangen af november 2013 gennemfører vi et projekt sammen med Friends of Akwamu. Det er en Ngo, som vi har støttet oprettelsen af. Akwamu er et område i det østlige Ghana med ca. 600 km2 og ca. 50.000 indbyggere. Vi er startet med at indgå en samarbejdsaftale og at bygge tre forskoler, man ambitionen er over en 10-årig periode at inddrage hele Akwamu i projektet.

Sammen har vi oprettet et projektkontor. Den lokale konge har stillet lokalertil rådighed, og vi har i 2012 sendt inventaret med en container sammen med skolemøbler og andet udstyr.

Foreløbig har vi fået bevilget et projekt frem til udgangen af juli 2013, men vi stiler mod et samarbejde i minimum et 10 år.

EN NY FREMTID FOR AKWAMU

Projektet hedder ’En ny fremtid for Akwamu.’, og det handler fortrinsvis om udvikling og uddannelse helt fra børnene ikke længere sidder på moderens ryg til gymnasiet og eventuelt universitetet for de bedst egnede.

VORES VISION

Vores vision er, at optimal opvækst og uddannelse vil skabe grobund for bedre livsvilkår i Akwamu.

Foreløbig har vi sendt 5 containere til Akwamu. Heri samler vi det udstyr som akwamuerne har bedt om, og som vi har kunnet skaffe til vore projekter i Akwamu.

I containeren var der i 2012 inventar til projektkontoret og ca. 100 computere og printere til fordeling mellem skoler i Akwamu. De blev uddelt ved en begivenhed (durbar) i paladsets gård.

DE VIGTIGSTE OPGAVER I GHANA – AKWAMU

  • Starte førskoleaktiviteter på 3 skoler
  • Støtte skolernes undervisning
  • Undervisning af døve og blinde børn
  • Støtte unges uddannelse
  • Etablere kontakt børn og unge fra Danmark/ Norge og Akwamu
  • Tilbyde udsendelse af frivillige fra Danmark og Norge