Foreningen AkwamuNyheder

Foreningsmeddelse December 2016

Medlemsinformation december 2016

Kurts situation

Det er med stor sorg, at vi desværre må meddele, at Kurt er blevet alvorligt syg af en uhelbredelig kræftsygdom. I denne forbindelse har Mogens og Karl Peter holdt møder både over telefonen og ansigt til ansigt med Kurt om, hvordan foreningen skal videreføres.

Både Mogens og Karl Peter er opsatte på at foreningen skal køre videre i Kurts ånd, og de er i denne forbindelse ved at overtage de opgaver, som Kurt hidtil har taget ansvar for.
Ift. Kurts status af høvding i sin familie, så er der blevet taget et initiativ til, med Kurts billigelse og fulde opbakning, at Karl Peter overtager denne post.
Afgørelsen ligger i Akwamufie, da det jo i sidste ende er dem, der skal bestemme, hvem der har hvilken status i klanen. Kurt er netop officielt blevet optaget som høvding i The registrar of Ciefs Akwamu Traditional Council.

NYE INITIATIVER

NY HJEMMESIDE

Karl Peter har taget initiativ til at udvikle og opbygge en mere tidssvarende hjemmeside for foreningen under domænenavnet www.akwamu.dk
Forhåbentligt vil denne også kunne genere nye medlemmer og åbne op for en anden form for kommunikation med medlemmerne af foreningen.

KULTUR OG HISTORIE I FOKUS
Karl Peter har også gjort sig en del tanker ift. nye initiativer og kunne godt tænke sig at bringe kultur og historie i Akwamu i fokus.
Karl Peter har skrevet speciale på musikvidenskabeligt institut, Aarhus universitet i 1999 om traditionel ghanesisk musik (titlen på specialet er ”Unity in diversity– forskellighedernes fællesskab”.
Det er med baggrund i denne interesse, at han kunne tænke sig at dykke dybere ned i kulturen i Akwamu for at få formidlet og præsenteret den farverige og spændende kultur i området.

SALG AF TING FRA AKWAMU I DANMARK

Derud over ønsker Karl Peter også starte et salg i Danmark af ting fra Akwamu som en mulig del at foreningens fremtidige indtægter og en måde at støtte lokalsamfundet i Akwamu på.
Det er selvfølgeligt vigtigt i denne forbindelse at understrege, at foreningens værdigrundlag og indsatsområder stadigvæk vil være de samme som før, dog med en udvidelse af initiativer og projekter, der forhåbentligt vil komme både medlemmerne i Danmark og Norge til gode samt folket i Akwamu.

UDVIKLINGS-STUDENT I KØBENHAVN

UDVEKSLINGSAFTALE CAPE COAST UNIVERSITY OG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY

Universitetet på Cape Coast i Ghana har en udvekslingsaftale med Copenhagen Business Academy i Lyngby, hvor to særlig dygtige unge hvert år kan komme til Danmark på et 5 måneders studieophold.
Ofosu Emmanuel er den første af disse udvekslingsstudenter, og han deltager i et program i Business management.

STØTTET FRA ODENEHOS UDDANNELSESFOND

Han er også den første akwamu, der har fået støtte fra Odenehos Uddannelsesfond for unge dygtige akwamuer.
Odeneho Kwafo Akoto III er den nuværende traditionelle konge i Akwamu.
Karl Peter har taget kontakt til Ofosu Emannuel og besøgt denne i København.
Emmanuel har også været ude på Tømmerup fri og efterskole for at møde eleverne på verdenslinjen – se foto herunder - hvor Karl Peter underviser. Efterskoleeleverne skal til Ghana til marts.

FORNYELSE AF MEDLEMSSKAB AKWAMU'S VENNER 2016/2017

Vi vil opfordre til, at alle medlemmer fortsætter i Akwamus Venner i 2017.

KONTO-OPLYSNINGER

I bedes derfor indbetale jeres kontingent senest d. 6. Januar på:
Reg.nr. 2500 Konto nr. 8973-451-880 – samme konto som de seneste år

HUSK BETALINGSNUMMER

I bedes forsyne indbetalingen med jeres medlemsnummer. Kan I ikke huske nummeret, så mail til Karl Peter karlpeter69@hotmail.com og så vil I få det tilsendt.

Karl Peter har i løbet af de sidste fem år været i Akwamufie med eleverne fra verdenslinjen på Tømmerup fri og efterskole og er i øjeblikket i gang med at se, om han kan få de tidligere og nuværende elever med ind i foreningen (alt i alt +100 unge mennesker).
Dette gøres bl.a. via opslag på Friends of Akwamus facebookgruppe, samt på andre digitale platforme med et introduktionstilbud på 50 kr. for medlemskab af foreningen for unge under 30 år.

GIV ET MEDLEMSSKAB AF FORENINGEN

Ide til årets jule- eller nytårsgave:
Giv et medlemskab af foreningen til en god ven eller en i familien og gå ud og fortæl om os og vores arbejde. Jo mere vi deler opslag på Facebook og hjemmesiden, jo flere vil høre om os.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår Karl Peter og Mogens

SEKRETÆR OG BANK

Sekretær: Karl Peter Samuelsen Holm. Telefon: +45 24668890. E-mail: karlpeter69@hotmail.com

BANK

Bank: Nordea Horsens afdeling: Akwamus Venner Ghana, Reg.nr. 2500 Konto nr. 8973-451-880