ForskoleGhanaNyhederUncategorized

Skoleleder Paulina er flyttet skole fra Akwamufie til Akrade

FORSKOLE I AKRADE

- Og hun har startet en ny forskole. Det har man ønsket længe i Akrade.
Den er i en midlertidig bygning og uden meget udstyr. Hun beder om møbler og penge til indretningen.
En medhjælper er gået fra hus til hus i Akrade og fortalt forældrene, hvad forskolen kan gøre for deres børn og dem selv. Det har forøget antallet af indskrevne børn fra 5 til 19.

The Headmistress Paulina has moved from Akwamufie to Akrade, and she started the preschool that the community wanted for some time.
Now she apply for equipment and funding to equip the termporary building.
Her assistant walked from house to house to informed the parents on what the preschool can do for their children and for themselves, and the number of enrolled children raised from 5 to 19.

Pualine - Forskolen i Akrade

Forskole i Akrade