GeneralforsamlingNyhederReferater

Referat af generalforsamlingen 18 Marts 2014

Den 18. marts afholdt foreningens sin generalforsamling med knap 30 medlemmer, idet interesserede fra mødet blev inviteret til også at overvære generalforsamlingen.

Der var genvalg til bestyrelsen af Edmund Eugene og Kurt Frandsen, og Karl Peter Samuelsen Holm blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ib Willumsen havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen pga. alder og helbred. Han blev takket for sit mangeårige arbejde i foreningen, først som formand og siden som bestyrelsesmedlem.

Tak til mødets dirigent, Anna Holm, og til Karl Peter Samuelsen Holm, der påtog sig at referere generalforsamlingen.

Af væsentlige beslutninger kan nævnes, at bestyrelsen fik mandat til at oprette en ungdomsafdeling og til at udpege en ungdomsrepræsentant til bestyrelsen.

Desuden noterede generalforsamlingen, at CISU havde godkendt projektrapport og regnskab, så det 15 månedes projekt var hermed afsluttet. Se skrivelsen ovenfor.

On March 18, the general meeting was held in Akwamus Venner. Among other things the general meeting noted that CISU has approved the project ‘A New Future for Akwamu’