AkwamuNyhederProjekter

Indledende drøftelse med project manager

Efter et besøg på projektkontoret havde vi en indledende drøftelse med vores projekt manager, Nana Yirenkyi om vort samarbejde og et muligt nyt projekt.
Friends of Akwamu er nu godkendt nationalt og man kan søge samarbejdspartnere bredt.
Men Akwamus Venner er den første og nærmeste samarbejdspartner.