Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 20169

Generalforsamling 2019

 

Generalforsamlingen tirsdag den 30. april 2019, kl. 18.30 på lærerværelset

Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej 4 (Søndermarkskolen), 8700 Horsens.

Bemærk: Datoen for generalforsamlingen blev annonceret i følgeskrivelsen til Foreningsmeddelelsen for marts 2019 og derefter på foreningens hjemmeside

www.akwamu.dk.

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag: Anna Holm

 

2.Valg af referent

Bestyrelsens forslag: Karl Peter Samuelsen Holm (Bestyrelsesmedlem)

 

 

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved Formanden Mogens Falk

 

 

  1. Forelæggelse af regnskabet

Ved kassereren Karl Peter Samuelsen Holm

 

 

  1. Behandling af indkomne forslag

                             Indkøb af IT-udstyr til kommunikationscenter i Akwamu – se foreningsmeddelelsen for marts

 

  1. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen foreslår følgende uændrede kontingenter:

Enkeltmedlem:                           kr. 200

Familiemedlemskab                  kr. 300

Skoler/virksomheder               kr. 300

Ungdomsmedlemskab             kr. 100

 

 

 

  1. Valg af bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen:

Mogens Falk Jørgensen  på valg/modtager genvalg

Edmund Eugene (Valgt i 2018 for 2 år)

Torben Stampe Frandsen – på valg/modtager genvalg

Karl Peter Samuelsen Holm. (Valgt i 2018 for 2 år)

Tove Storsveen, Norge, korresponderende medlem – ikke på valg

Marie Falk. (Valgt i 2018 for 2 år)

Generalforsamlingen kan vælge endnu et medlem til bestyrelsen, gerne en ungdomsrepræsentant.

 

  1. Valg af suppleant

 

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af  Grethe Nymark

 

 

  1. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

 

Mogens Falk