Foreningen AkwamuForeningsmeddelseMedlemsinformationNyheder

Foreningsmeddelse Februar 2017 – Akwamus venner

MEDLEMSINFORMATION FEBRUAR 2017 - AKWAMUS VENNER

Læs foreningsmeddelse Februar 2017 som .Pdf-dokument

Akwamu-logo

KÆRE MEDLEMMER

Fornyelse af medlemskab:
I forbindelse med fornyelse af medlemskab har der desværre været en del forvirring i forhold til, hvem der har indbetalt.
Derfor kommer denne foreningsmeddelelse ud til alle, der har været medlem i 2016 med en anmodning om, at man hurtigt vender tilbage og sender en mail til karlpeter69@hotmail.com . I mailen skal der stå, hvilket beløb du har indbetalt, og hvornår
dette er indbetalt samt navn på indbetaler (medlemsnummeret er ikke nødvendigt).

I skrivende stund er saldo på foreningskonti på +36.000 kr., så der er midler til rådighed
i forhold til foreningens videre arbejde.

En del beløb er blevet indbetalt under ”til Kurts minde”, hvilket både bestyrelsen og familien siger mange tak for.

Blinde og døve i Ghana - har modtaget støtte

Kvittering - Ghana

DE BLINDE OG DE DØVE I GHANA

Der er blevet overført penge til de blinde og døve børns videre skolegang.
Beløbet dækker skolegebyr, udgifter til transport og mad, udgifter til sundhedsforsikring, udgifter til
bøger og udgifter til diverse møder mellem familierne og skolerne samt udgifter til deltagelse i en camp
for de unge studerende med handikap. Forenings kontaktperson i Akwamufie er Samuel Addo Otchere.

Han har i denne forbindelse leveret et sublimt stykke arbejde med at få dokumentation og kvitteringer frembragt på de enkelte udgifter. På billederne ses: Gyamea Akosua, Debrah , Manu Philip og Kwaku Owusu.

Der er også blevet indbetalt et beløb for registrering af Nana Amoak ved det traditionelle råd i Akwamu.

UDVIKLINGSSTUDENTEN EMMANUEL

Emmanuel har nu afsluttet sin uddannelse her i Danmark og er nu vendt tilbage til Ghana.
Han har efter eget udsagn haft en fantastisk og lærerig oplevelseher i Danmark,som han vil tage med sig tilbage til Ghana.

Emmanuel vil holde kontakt til bestyrelsesmedlemmerne i Danmark med henblik på det fremtidige foreningsarbejde. Han fortsætter sine studier på Cape-­‐Coast University.
Her er et lille indblik i hans oplevelser af det danske samfund: Her skriver Emmanuel om mødet med danske butikker:

”At the initial days in Denmark things were quite tough as I didn ’t even know where to get some basic things such as food to buy. Subsequently I met some other students who showed me a shoppingcentre,(IKEA) which is the first shoppingcentre I went to in Denmark on my day of arrival. After knowing IKEA, I also had the privilege to know the Lyngby shoppingcentre and a few others too.
Things here are totally different from the situation in Ghana; one can buy allmost every basic thing alongside the road, but in Denmark everything is placed in the stores for us to buy.

EMMANUEL SKRIVER OM KURT'S BEGRAVELSE

Her skriver han om oplevelsen af Kurts begravelse:

”This very nice and wonderful old man (Mr. KurtFrandsen) was the Founder of AkwamusVenner, and I was very fortunate to meet him not so long when I arrived in Denmark.

Unfortunately, his age was running very fast and the undesired happened in late December when death called him.
About a week after his demise was his funeral in a Danish Public Church, where I attended too.

I realized fro Mr. Karl Holm that unlike Ghana where remains of the dead are not burned,in Denmark it is basically the norm of burning allmost all dead bodies. The ash from the burned dead body is collected into a small bottle for burial…
In Ghana we tend to bury the entire body of the dead.

Akwamus venner  nye hjemmeside akwamu.dk

NY HJEMMESIDE OG FACEBOOK

Den nye hjemmeside er gået i luften, så gå ind og se på den under webadressen www.akwamu.dk og kom gerne med ideer og konstruktiv
kritik i forhold til udformning og indhold. Send forslag/ændringer/tilføjelser til Karl Peters mail.
Den gamle hjemmeside under domænenavnet www.akwamu.com vil stadig i et stykke tid være oppe at køre, indtil alle informationer er overflyttet til de nye. På forenings Facebookside ”FriendsofAkwamu” vil KarlPeter løbende opslå store og små nyheder op fra Ghana og Akwamufie.

TØMMERUP FRI OG EFTERSKOLE

Tømmerup Fri og Efterskole skriver eleverne på verdenslinjen breve til deres pennevenner i Akwamufie.
De har bl.a. skrevet om deres traditioner her op under jul og nytår.
Begge parter glæder sig meget til at mødes ansigt til ansigt, når verdenslinjen tager til Ghana i slutningen af marts.
Her er et lille eksempel på et svarbrev fra Akwamufie:

Hey Julius:
Thanks for your letter. I hope you are fine by the grace of God as I am.
I’m looking forward to see you since I’ve planned playing football with you when you come.
Ansah Gilbert Boadu is my full name as you were requesting.
As Christmas is approaching, we buy pine tree and place the gift table around it and hid it at a place no one can
see it.
We uncover it the next day (25th December) and it’s full of fun.
There are so many activities that go on during Christmas of which sports in not an exemption.
We play both indoor and outdoor games such as football, volley, draft, oware and the like.
One important activity that goes on 31st December is “burn fire” .
The boys in town gather dried woods to about ten feet tall and fire into it to burn completely into ashes.
This signifies our problems faced in the previous year have been burnt completely.
Christmas is a nice festivity since it’s full of fun.
I love it.
I don’t have much to say but I’ll urge you to take good care of yourself.
My regards to all concerned.
Bye Your Friend.
Gilbert.

GENERALFORSAMLING 24 APRIL

Der indkaldes til generalforsamling i Horsens mandag den 24. april, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen.
KarlPeter og Mogens