Foreningen AkwamuGhanaNyhederProjekterReferater

Foreningsmeddelelse september 2016 – Fra Kurt Frandsen

Kære medlemmer. Her følger foreningsmeddelelsen for september 2016

Velkommen til de nye medlemmer, som er kommet til i den sidste tid.
Denne gang afslutter jeg omtalen af toiletterne, som I har fulgt ret grundigt med i etableringen af. Sundhed og hygiejne er vigtige for os i arbejdet især på skolen i Akwamu.

Nyheder

Ud over dette er der en par nyheder, især vores arbejde med at kvalificere os til et nyt projekt hos DANIDA og en speciel introduktion til vort nye medlem Ofosu Emanuel, der nu er medlem. Han vil få en særskilt orientering, da han først nu skal til at starte på et danskkursus ved siden af sine studier i Danmark. Se i selve meddelelsen om vort nye samarbejde om et muligt projekt.

Det er langt fra sikkert, at vi kommer i mål med at få dette projekt, men selv om vi er en forholdsvis lille forening af frivillige, mener vi, at vi har noget at byde på. Læs omtalen i meddelelsen. Om godt en måned ved vi, om vi kommer i betragtning, og så er den endelige frist 1. maj 2017 for en egentlig projektansøgning.

Møde med udenrigsminister Kristian Jensen i Århus

Allerede i omtalen af foreningsmeddelelsen i april fortalte jeg om mødet 17. februar med udenrigsminister Kristian Jensen i Aarhus, hvor Mogens og jeg var med. Her orienterede Kristian Jensen om regeringens overvejelser om de ændrede vilkår for DANIDAs støtte til udviklingslandene, inklusive Ghana. Måske siger billedet til venstre jer noget. Det er fra dette møde, at vi startede overvejelserne om at være med i et projekt.
Siden da har vi kunnet læse nogle skitser til et program, hvor en Ngo kunne samarbejde med en virksomhed og andre om at udvikle den nye form for projekter. Det er kun en Ngo, er kan søge pengene, men denne kan betale konsulenter for at løse forskellige opgaver.
Undskyld at jeg skriver lidt om de følgende begivenheder, men jeg tror, at det er nødvendigt for at forstå, hvad det er vi forsøger at være med i.

Medlem med til orientering i København

Fredag den 26. august var vort medlem Grethe Nymark med til en orientering i København ved DANIDA om planerne, og Mogens og jeg deltog i et tilsvarende møde i Aarhus fredag den 2. september. Til interesserede vedhæfter jeg præsentationen fra disse møder. Desværre findes der ikke en dansk udgave af denne.

Møde vedr. forberedelse til koncept-note

Mandag den 5. september mødtes vi så et såkaldt konsortium i Odense for at forberede en koncept note til DANIDA. Udgangspunktet var, hvad vi havde fået at vide på de seneste møder og enkelte vigtige dokumenter.
Akwamufies Venner var repræsenteret i mødet ved formanden Mogens Falk (også som skoleleder på Kroggårdskolen, vort medlem Grethe Nymark som vores koordinator i udarbejdelsen af konceptnoten og i det mulige projekt. Jeg var med som foreningens sekretær.
Derudover var Blue Robotics repræsenteret ved med John Erland Østergaard og sekretær Nadja Kirkegaard ( Se linket i foreningsmeddelelsen) samt University College Lillebælt bed rektor Erik Knudsen.

Vi aftalte en opgavefordeling inden for den snævre tidsramme. Fristen for at indsende konceptnoten er 1. oktober, så vi har travlt at hjælpe hinanden med at formulere denne note, der danner grundlag for DANIDAs udvælgelse af de foreninger, som kan skrive en egentlig projektansøgning med frist den 1. maj 2017.

Eventuelle kommentarer fra jer til opgaven og tilbud om bistand i det eventuelle videre forløb er velkomne.

De foreløbige resultater af vore anstrengelser kan vi fortælle i foreningsmeddelelsen i oktober.

Med venlig hilsen

Kurt Frandsen