AkwamuNyheder

Container 6 snart fyldt helt op – 7.Juli 2014

Container Nr.6 7 Juli 2014 - Akwamus vennerEr fra 7. juli, hvor vi næsten pakkede containeren færdig.
Men nu har vi også støvsuget alle skoler og daginstitutioner i Horsens for inventar og legetøj

Tilbage er der plads til ca. 5 kubikmeter, som skal fyldes med hospitalsudstyr fra InterGen, der formidler brugt hospitalsudstyr.
Først skal vi dog have erklæringer fra regionens sundhedsdirektør om behov og mulighed for at betjene en ultralyd skanner, som han har ønsket at få med.

Container Nr.6 7 Juli 2014 - Akwamus vennerI juni måned havde vi fire arbejdsdage, hvor vi yderligere hentede møbler på skoler, i børneinstitutioner og hos InterGen i Aarhus hentede vi computere og printere.
Her fik vi også sække med tøj til helseklinikkker og Akosombo Hospital.
Det er forbavsende, hvor meget vi har kunnet fylde i containeren. Alt er pakket meget kompakt.

The pictures above are from our packing day on July 7, where we got furniture from another two schools. However, now we have vacuum cleaned all schools in Horsens – Denmark.

Remaining in the container are 5 sqm space reserved for hospital equipment etc. including an ultrasound scanner. Before we load this in the container, we have to get documentation for the need for such equipment and qualified staff for operating it.
In June we had four working days, where we picked up equipment from schools and daycare centres. Furthermore, we got computers and printers and hospital equipment from InterGen in Aarhus. Astonishing how much we have been able to load in the container.