Indkaldes til generalforsamling 2018 d. 23/4 Kl.18.30

Kære alle

Hermed indkaldes til generalforsamling 2018 mandag den 23. april kl.18.30.

Lærerværelset Horsens Byskole (Søndermarkskolen)
Lindvigsvej 4, 8700 Horsens.

Se vedhæftede fil.

Med venlig hilsen

Karl Peter og Mogens